cover image
cover image
มาเขียนพอเป็นพิธี
2005.11.15 · 1-min read · Tags: journal

เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็สอบแล้ว คงจะไม่ได้มาเขียนอีกนานพอสมควรเลยล่ะ วันนี้ก็เอารูปที่ไปภูกระดึงเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว กับรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน (ปัจฉิมนิเทศ, College Day, ฯลฯ) มาลงให้ดูกัน ไว้วันหลังว่าง ๆ จะเอารูปมาใส่อีกก็แล้วกันนะ เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปอ่านฟิสิกส์กับเลขก่อนนะครับ

อาร์ต
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ เวลา ๒๐:๐๐ น.