Cover image

สวัสดีครับ ผมชื่ออาร์ต

หลังจากจบ ม.ปลาย ที่ไทย ผมก็ไปเรียนในอเมริกาอยู่เกือบ 10 ปี หลังจากได้รับปริญญาในสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้ว ผมเข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมพยากรณ์เศรษฐกิจ ก่อนจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ หลังจากท่านผู้ว่าฯ หมดวาระลงในปี 2021 ผมจึงได้มาเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจพื้นฐานจนถึงปัจจุบัน

ผมรู้สึกว่าโลกนี้มีอะไรให้เรียนรู้เยอะไปหมด ผมเลยเขียนเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อบันทึกสิ่งที่คิด สิ่งที่สนใจ และโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่ทำอยู่