Cover image

สวัสดีครับ ผมชื่ออาร์ต

หลังจากจบ ม.ปลาย ที่ไทย ผมก็ไปเรียนในอเมริกาอยู่เกือบ 10 ปีในสาขาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผมเข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในทีมพยากรณ์เศรษฐกิจ ก่อนจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ว่าการฯ ดร.วิรไท สันติประภพ หลังจากท่านผู้ว่าฯ หมดวาระลงในปี 2021 ผมจึงได้มาเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยจนถึงปัจจุบัน

ผมรู้สึกว่าโลกนี้มีอะไรให้เรียนรู้เยอะไปหมด ผมเลยเขียนเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อบันทึกสิ่งที่คิด สิ่งที่สนใจ และโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่ทำอยู่